Stadip Protect

SGG STADIP ir SGG STADIP PROTECT yra laminuotas apsaugojantis ir saugus stiklas, atitinkantis standartą EN 12543. Šis stiklas susideda iš dviejų ar daugiau stiklo lakštų, sujungtų tarpusavyje PVB plėvele. Tuomet, kai PVB plėvelė padengiama tarp dviejų stiklų, šis derinys veikiamas karščiu ir spaudžiamas autoklavu. Tai užbaigia lipnios plėvelės ir stiklo sulipimą.

Peržiūrėti bukletą.

Dūžio atveju, stiklo šukės pasilieka prikibę prie PVB plėvelės. Montuojant laminuotą stiklą į rėmus, stiklo šukės laikosi sukibę viena su kita ir stiklas pasilieka tvirtas iki tada, kol stiklas bus pakeistas.

Laminuoto stiklo komponentų kiekis ir storis gali būti labai įvairus norint pasiekti skirtingas laminuoto stiklo charakteristikas, atitinkančias apsaugos ir/ar saugumo reikalavimus.

Galimi įvairūs variantai standartinių ir išpjautų stiklų dydžių.

Kaip ir negrūdintas stiklas, SGG STADIP ir SGG STADIP PROTECT gali būti pjaunamas ir apdirbamas po laminavimo.

Pagaminto produkto galimybės

Šie stiklai gali būti naudojami kaip SGG STADIP ar SGG STADIP PROTECT komponentai:

Stiklo SGG DIAMANT panaudojimas įvairiose laminuoto stiklo kombinacijose laminuotam stiklui suteikia puikų permatomumą bei šviesos laidumą. Šis stiklas gali būti panaudojamas ten, kur reikalaujamas labai storas stiklas, pavyzdžiui, neperšaunamiems stiklams SGG STADIP PROTECT.

PV plėvelės gali būti skaidrios, pusiau permatomos ir tam tikrais atvejais spalvotos (SGG STADIP COLOR).

Naudojant stiklą interjerui, galima derinti dekoratyvinius komponentus su SGG STADIP PROTECT.

Stiklo SGG STADIP ir SGG STADIP PROTECT kodavimas

Europos šalyse laminuoto stiklo storis išreiškiamas kodu, kuris susideda iš stiklo lakštų storių ir PVB plėvelių skaičiaus.

XX.Y

Kiekviena X reikšmė atitinka stiklo storį. Y reikšmė nurodo PVB plėvelių skaičių, kurių storis yra 0.38mm.

Pavyzdys

Stiklas SGG STADIP 33.1 susideda iš dviejų 3 mm storio SGG PLANILUX stiklų (jei nėra nurodyta kita stiklo rūšis) ir vienos 0.38 mm storio PVB plėvelės.

Stiklas SGG STADIP PROTECT 64.2 ANTELIO SILVER susideda iš 6 mm stiklo SGG ANTELIO SILVER stiklo, 4 mm stiklo SGG PLANILUX bei dviejų 0.38 mm ar vienos 0.76 mm storio PVB plėvelės.

Aukštesnių galimybių stiklo STADIP PROTECT kodavimas

Kuomet stiklas SGG STADIP PROTECT turi papildomų galimybių, jis žymimas - SGG STADIP PROTECT XX YYZZ, kur:

  • XX nurodo, jog stiklo panaudojimas yra aukštesnio lygio,
  • YY nurodo apsaugos klasę, atitinkančią taikomus standartus,
  • ZZ nurodo bendrą stiklo storį.

SGG STADIP ir SGG STADIP PROTECT yra ilgaamžiai produktai, atsparūs UV spinduliams, net ilgai stiklą veikiant tiesioginiams saulės spinduliams.

Spektrofotometrinės savybės

Įvairus šviesos ir energijos laidumas, atspindėjimas ir sugėrimas priklauso nuo stiklo rūšies ir PVB plėvelės spalvos. Galimi nežymūs spalvų pakitimai tarp skirtingų gamybos partijų.

Šiluminės savybės

Šiluminis laidumas yra panašus, kaip ir tokio pat storio nelaminuoto stiklo. Pavyzdžiui, U reikšmė stiklo SGG STADIP PROTECT 33.2 ar 6.8 mm storio stiklo yra lygi 5.7 W/(m2*K).

Norint pagerinti šilumines stiklo SGG STADIP ar SGG STADIP PROTECT savybes, vienas stiklo paketo SGG CLIMAPLUS komponentų turi būti selektyvinis stiklas (pvz, SGG PLANISTAR). 

Mechaninis stabilumas

PVB plėvelės “elgsena” laminuotame stikle SGG STADIP ar SGG STADIP PROTECT kinta priklausomai nuo temperatūros. Plėvelė mechaniškai stabili, kuomet stiklinimo viduje temperatūra yra tarp 10°C ir 45°C.

Taip pat stiklas pateikia papildomų funkcijų, priklausomai nuo stiklo panaudojimo lygio:

  • Turto apsauga: SGG STADIP;
  • Apsauga nuo stiklo iškritimo stoginiame stiklinime: SGG STADIP PROTECT;
  • Apsauga nuo žmonių iškritimo per stiklą: SGG STADIP PROTECT;
  • Apsauga nuo vandalizmo ir įsilaužimų: SGG STADIP PROTECT, pagerinta apsauga: SGG STADIP PROTECT SP;
  • Apsauga nuo šaunamųjų ginklų: SGG STADIP PROTECT HC, HS, FS;
  • Apsauga nuo sprogimo: SGG STADIP PROTECT BS.

Apsauga nuo žalos rizikos

Stiklas SGG STADIP yra PVB plėvele laminuotas stiklas, taikomas apsaugai nuo galimos žalos, įtakotos atsitiktinio smūgio. Jei smūgiuojama tam tikta jėga, stiklas gali dužti aplink smūgio zoną, bet pasilikti nesugadintas. Stiklo šukės pasilieka prikibę prie plėvelės. Jeigu laminuoto stiklo visos kraštinės yra rėmuose su atitinkamu kraštų padengimu, stiklas pasilieka rėmuose vientisas.

Šis saugumo lygis reikalaujamas žemo saugumo lygio vietovėse, kaip nurodo BS 6262, 4 dalis “Saugumas nuo žmogaus sukelto smūgio”.

Pirmasis saugumo lygis nuo žalos įtakotos atsitiktinio įsilaužimo: SGG STADIP, kurio storis 6.4mm, atitinkantis B saugumo klasę, BS 6206:1981 Įsilaužimo reikalavimų specifikacija saugiam stiklui ir saugioms plėvelės, naudojamoms pastatuose. Laminuoto stiklo storis turi atitikti reikalavimus, keliamus atitinkamam statiniui. Stiklas SGG STADIP gali būti pateiktas įvairių storių, kompozicijų bei konfigūracijų, pritaikomų beveik kiekvienai situacijai bei specifikacijai.

Laminuotas stiklas SGG STADIP gali būti montuojamas į stiklo paketą, pavyzdžiui, SGG CLIMAPLUS SAFE, užtikrinant apsaugą prieš galimą riziką, kartu teikiant šiluminę izoliaciją.

Lubinis stiklinimas

Šiuolaikinė architektūra reikalauja maksimalaus šviesos kiekio bei komforto. Stiklas padidina šviesos kiekį bei sukuria patogią erdvę. Stiklas puikiai tinkamas tokiom panaudojimui, kartu teikdamas tvirtumą, saugumą bei aplinkos kontrolę.

SGG STADIP PROTECT yra plačiai pritaikomas. Jeigu objektas krinta ant stiklo iš šalia esančio pastato ar atliekant stiklo priežiūrą, SGG STADIP ir SGG STADIP PROTECT gali apsaugoti objektą nuo kritimo per stiklą bei sumažina riziką stiklo šukėms kristi žemyn. PVB plėvelė stiklui SGG STADIP suteikia garso izoliacijos savybes. Garso izoliacijos savybės prieš lietaus ir šūksmų sukeliamą triukšmą gali būti pagerintos naudojant specialią akustinę PVB plėvelę stikle SGG STADIP SILENCE.

Apsaugos ir baliustrados

Stiklas SGG STADIP gali būti naudojamas situacijose, kur reikalingas stiklo tvirtumas. Tokiu atveju stiklo visos keturios kraštinės turi būti įrėmintos bei kraštinės atitinkamai padengtos. Jeigu stiklas buvo sudaužytas, jis pasilieka rėme ir toliau teikia tvirtumą, vientisumą bei apsaugą nuo oro srovės kol bus pakeistas. Stiklo SGG STADIP PROTECT kompoziciją nusako: stiklo dydis, vietovė, rėminimo metodas bei statinio išsidėstymas. Stiklinama visuomet atsižvelgiant į esamus nacionalinius nuostatus.

APSAUGA NUO VANDALIZMO IR ĮSILAUŽIMŲ

Standartai, testai bei klasės

Apsaugantis stiklinimas yra naudojamas kaip apsauga nuo rankinių smūgių bei sulaiko prasiveržimą į saugomą erdvę. Standartas EN 356 nustato aštuonias panaudojimo kategorijas, pagrįstas bandymų testais, kurie nurodo stiklo gebėjimą atlaikyti smūgius ar mėginimus išdaužyti stiklą, naudojant kūjus ar kirviu.

Stiklas SGG STADIP PROTECT galimas šiose aštuoniose panaudojimo kategorijose ir yra skirstomas į du apsaugos lygius.

1 lygis, kategorijos nuo P1A iki P4A

Stiklas SGG STADIP PROTECT testuojamas kieto daikto smūgiu. 4.1kg. svorio metalinis rutulys tris kartus krinta ant testuojamo horizontaliai įtvirtinto stiklo lakšto, kurio matmenys: 110 x 90 cm. Trijų smūgių taškai turi suformuoti lygiakraštį trikampį, kurio kraštinių ilgis 13cm. Atstumas, iš kurio paleidžiamas rutulys kinta priklausomai nuo atsparumo kategorijos. Trijų smūgių metu, rutulys neturi prasiskverbti pro stiklą 5 sekundžių bėgyje.

2 lygis: pagerinta apsauga, kategorija P5A

Stiklas SGG STADIP PROTECT SP testuojamas kieto daikto smūgiu, atsižvelgiant į EN 356 reikalavimus. 4.1kg. svorio metalinis rutulys devynis kartus (po tris kartus į tą pačią vietą) iš 9 metrų atstumo paleidžiamas į testuojamą horizontaliai įtvirtintą stiklo lakštą, kurio matmenys: 110 x 90 cm.

Smūgio taškai turi sudaryti lygiakraštį trikampį, kurio kraštinės lygios 13cm. Devynių smūgių metu stiklas neturi tapti prasiskverbiamu.

2 lygis: pagerinta apsauga, kategorijos P6B, P7B ir P8B.

Vertikaliai atliekamas testas stiklui SGG STADIP PROTECT SP, kurio matmenys: 110 x 90 cm.

Pradinis smūgiavimas atliekamas naudojant plaktuką, toliau smūgiuojama kirviu, kuris sudaužo testuojamo pavyzdžio centre esantį stiklą į smulkius kvadratėlius.

Rekomendacijos

Norint užtikrinti pagerintą apsaugą nuo vandalizmo bei įsilaužimų į namus, ofisus ir parduotuves, SGG STADIP PROTECT turi būti instaliuojamas į tinkamus rėmus.

Europos draudimo komitetas rekomenduoja stiklą, atitinkantį klasę P5A (EN356) montuoti į 2 klasės rėmą (ENV 1627.1).

Pritaikymas SGG STADIP PROTECT®
Eksterjeras — Individualių gyvenamų pastatų
Apsauginis stiklinimas Rekomenduojamas
Balkonai Rekomenduojamas
Papildomas stiklinimas Rekomenduojamas
Stiklai paveikslams Rekomenduojamas
Eksterjeras — visuomeninių pastatų
Apsauginis stiklinimas Rekomenduojamas
Fasadų užsklandos „Curtai walling - Facades“ Rekomenduojamas
Durys Rekomenduojamas
Dvigubas fasadas Rekomenduojamas
Išorinis sienų dengimas Galimas
Parduotuvių vitrinos Rekomenduojamas
Stikliniai stogai Rekomenduojamas
Struktūrinis stiklinimas Rekomenduojamas
Interjeras
Apsauginis stiklinimas Rekomenduojamas
Baldai Rekomenduojamas
Durys Rekomenduojamas
Dušų kabinų pertvaros Rekomenduojamas
Laiptai ir grindys Rekomenduojamas
Stiklinės pertvaros Rekomenduojamas
Uždangos sienoms Galimas
Veidrodžiai Galimas
Vidaus patalpų dekoratyviniai elementai Rekomenduojamas
Pramoninės ir kitos pritaikymo sritys
Akvariumai Rekomenduojamas
Laboratorijos Rekomenduojamas
Liftai ir eskalatoriai Rekomenduojamas
Geležinkelio objektai Rekomenduojamas
Šiltnamiai, oranžerijos Galimas
Stiklai automobiliams Rekomenduojamas
Gatvių objektai Rekomenduojamas